Sympózium mladých rádiológov

25. - 26. 11. 2022, Hotel Yasmin, Košice

KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Bc. Ivana Čižmárová
Telefón: +421 905 674 562

Online registrácia bola ukončená